شماره تماس 09371686566   
لطفا جهت خرید کتب چاپی استعلام قیمت جدید بگیرید
وارد شوید
x
یا
x
ثبت
x

یا

2021 دانلود COSMETIC GYNECOLOGY

2,500,000 تومان
1,200,000 تومان
52 % تخفیف
کد : 4470

📀
کامل ترین مجموعه فیلم های جراحی زیبایی زنان
2020
COSMETIC GYNECOLOGY

5 dvd
10 houre movie
full HD

قیمت 690.000ت
قیمت با تخفیف ویژه 550.000ت

 

📀 فهرست عناوین

1. Perineoplasty 20:51
2. Vaginoplasty 33:42
3. Rectocele Repair at Vaginoplasty 27:32
4. Levatorplasty 20:03
5. Reverse Perineoplasty 18:59
6. Cystocele Repair 08:23
7. Hymenoplasty 26:50
8. Simple Labiaplasty I: Central Elongation 13:37
9. Simple Labiaplasty II: Anterior Elongation 25:39
10. Labiaplasty and Clitoral Hood Contouring I 30:25
11. Labiaplasty and Clitoral Hood Contouring II 19:35
12. Labiaplasty and Clitoral Hood Contouring III 19:16
13. Labiaplasty and Clitoral Hood Contouring IV 30:16
14. Labiaplasty at Vaginoplasty 37:02
15. Labia Majora Fat Transfer I 29:05
16. Labia Majora Fat Transfer II 34:43
17. Labia Majora Reduction Majoraplasty 15:47
18. Mons Pubis Liposuction 13:46
19. Monsplasty Basic 09:12
20. Monsplasty with Liposuction for Mild Laxity 23:38
21. Monsplasty with Liposuction after Previous Abdominoplasty 19:13
22. Monsplasty Mini vs Mini Abdominoplasty 15:34
23. Monsplasty Revision with Syringe Liposuction 14:32
24. Mons Pubis Ptosis Classification, Guidelines and Management 27:18
25. The Cesarean Suprapubic Apron 34:52
26. Medial Thighplasty with Vulvar Distortion Correction 25:07

X

Right Click

No right click